Close

20 marca 2019

Komenda policji będzie rozbudowana!

Rusza modernizacja Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Komenda policji będzie rozbudowana i wyremontowana, a prace zakończyć się mają do listopada 2020 roku.

14 marca podpisano umowę na modernizację Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. W imieniu inwestora umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast wykonawcę – firmę Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z siedzibą w Lesznie – reprezentował pan Piotr Urbanowski.

Zaplanowane prace budowlane przewidują wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową istniejącego budynku oraz budową nowego obiektu na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Termin realizacji inwestycji to 27 listopada 2020 roku. Prace zaplanowano tak, by nie zakłócały codziennego funkcjonowania jednostki, w której służy obecnie 138 policjantów oraz pracuje 21 osób. Dzięki remontowi będą oni mogli działać w bardziej komfortowych warunkach.

To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu modernizacyjnego Policji w Wielkopolsce. Jej wartość to ponad 5 milionów złotych.