Close

11 marca 2019

Sprawdzają oznakowanie posesji dla naszego bezpieczeństwa!

Policja rozpoczyna kolejną akcję, w trakcie której dzielnicowi sprawdzają oznakowanie posesji numerem porządkowym.

O tym, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie posesji, z pewnością mogą powiedzieć śpieszący z pomocą ratownicy medyczni, strażacy, czy policjanci. Ratując ludzkie życie lub mienie, cenna jest każda minuta. Dlatego też prawidłowe oznakowanie posesji tabliczką z numerem znacznie ułatwia służbom ratunkowym dotarcie do osób, które potrzebują pomocy. Błądzenie po ulicy przez służby ratunkowe w poszukiwaniu właściwej posesji wydłuża czas dotarcia do osoby wzywającej pomocy. Tabliczka z numerem posesji to kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, a ludzie życie i zdrowie jest bezcenne. Dlatego też funkcjonariusze sprawdzają oznakowanie posesji, dla naszego bezpieczeństwa.

Dzielnicowi sprawdzają, czy posesje w ich rejonach służbowych są prawidłowo oznakowane. W przypadku braku numeru porządkowego lub jego nieczytelności, funkcjonariusz porozmawia z osobą odpowiedzialną za oznakowanie posesji. Umówi się też na kolejną wizytę w celu sprawdzenia, czy nieprawidłowości usunięto. Brak tabliczki z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości, lub jej niewłaściwy stan jest wykroczeniem zgodnie z zapisem art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi grzywna w wysokości do 250 zł lub kara nagany.