Close

8 marca 2019

Władze Śmigla chcą połączyć spółki!

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Śmigiel radni podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na połączenie dwóch spółek: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

Aktualnie na terenie gminy Śmigiel działają dwie spółki komunalne ze stuprocentowym udziałem Gminy. Są to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o. Spółki te działały już wcześniej, do 2008 roku, jako jedna jednostka budżetowa gminy. Połączenie spółek jest więc swego rodzaju powrotem do korzeni. Warto też zaznaczyć, że po nagłym odwołaniu prezes spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, jej prezesem został prezes spółki mieszkaniowej, Tomasz Pawlak.

Jak wyjaśnił podczas sesji zastępca burmistrz Śmigla, Marcin Jurga, po przeprowadzonych analizach podjęto decyzję by spółki te skonsolidować. – Zasadniczą przesłanką uzasadniającą wszczęcie procesu połączeniowego jest dążenie do skupienia wszystkich zadań wykonywanych przez obie spółki w ramach jednego podmiotu – wyjaśnia. Według burmistrz, dzięki połączeniu możliwe będzie uzyskanie oszczędności. Zwiększy to rentowność połączonych podmiotów oraz ich konkurencyjność. – Na skutek połączenia ulegnie też wzmocnieniu pozycja negocjacyjna – dodaje Jurga.

Radni przed głosowaniem stwierdzili, że wyjaśnienia są zbyt ogólnikowe. – Dla dziesiątek pracowników i ich rodzin to bardzo ważna uchwała. Trzeba by było coś więcej powiedzieć o przyczynach połączenia – powiedział radny Wojciech Adamczewski. Podkreślił, że sesje są nagrywane, więc zainteresowani mogą obejrzeć sobie te wyjaśnienia w internecie. Prezes Tomasz Pawlak wspomniał jednak dość krótko o korzyściach połączenia, zapewnił za to, że pracownicy nie mają się czegoś obawiać, bo przejdą do nowej spółki z umową o pracę jaką mieli w dotychczasowych spółkach. Podkreślono też, że uchwała to na razie tylko wyrażenie zgody na połączenie, a na ustalanie szczegółów przyjdzie jeszcze czas. Z obecnych na sesji 14 radnych, 12 głosowało za wyrażeniem zgody, a dwóch wstrzymało się od głosu.