Close

8 marca 2019

Rodzice się nie poddają! Walka o szkołę trwa!

Rodzice uczniów z Kiełczewa nie ustają w staraniach i wciąż walczą o uratowanie tamtejszej szkoły. Walka o szkołę trwa!

Po podjęciu przez Radę Gminy Kościan decyzji, o likwidacji szkoły w Kiełczewie i stworzeniu z niej filii z oddziałami 1-3, rodzice uczniów nie poddali się, a walka o szkołę trwa. Jak twierdzą, w szkole są warunki by stworzyć tam “pełną” placówkę z ośmioma oddziałami.

O pomoc zwrócili się nawet do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W odpowiedzi, którą otrzymali, przedstawiciel ministerstwa zaznaczył, że kurator oświaty jest organem opiniującym zamiar likwidacji lub przekształcenia szkoły. Opinia jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Słowa te dały walczącym nową nadzieję. Zwrócili się więc do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. – Rozmawialiśmy z kurator, która obiecała, że podejmie interwencję w sprawie szkoły w Kiełczewie. Dowiedzieliśmy się także, że w szkole nie powinna funkcjonować gminna biblioteka – mówi jeden z rodziców uczniów z Kiełczewa.

W rozmowie poruszano także temat warunków do nauki panujących w szkole. Jak dowiedzieli się rodzice, sale wcale nie muszą być specjalnie dostosowywane do niektórych zajęć. Istnieją bowiem specjalne, przenośne zestawy do nauki tych przedmiotów i z powodzeniem mogą one zastąpić braki w wyposażeniu. Dodatkowo przenosząc bibliotekę szkoła odzyska pomieszczenia, a więc i warunki się poprawią. Warto tutaj przypomnieć, że właśnie niezgodność z przepisami była jednym z powodów likwidacji filii czempińskiej biblioteki. Dwie filie znajdowały się właśnie w szkołach. – Powiedziano nam też, że wójt powinien skonsultować zmianę rejonizacji z kuratorem – dodaje rodzic.

W szkole w Kiełczewie odbyła się także ponowna wizytacja z leszczyńskiej delegatury kuratorium oświaty. Na razie nie są znane jej wyniki, jednak wiadomo, że wizytatorzy sprawdzali m.in. sale lekcyjne i dokumenty. – Nie poddajemy się i będziemy dalej walczyć, bo sprawa nie jest jeszcze zamknięta – zapowiadają rodzice.