Close

7 marca 2019

W Kościanie będzie można wyrobić kartę EKUZ!

Wielkopolski oddział NFZ uruchamia kolejny, jednodniowy Mobilny Punkt Obsługi Świadczeniobiorców. Będzie więc można wyrobić kartę EKUZ, która przyda się m.in. podczas zagranicznych wakacji.

Pracownicy Funduszu będą wydawać Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w środę, 20 marca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 15.00. Po dokumenty można się zgłosić w budynku G (Szpitalny Oddział Ratunkowy, gabinet nr 2) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7.

Przypominamy, że wszystkie mobilne akcje wydawania EKUZ są jednodniowe.

Zainteresowani otrzymaniem karty powinni zgłosić się z dowodem tożsamości (i ewentualnymi pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia – musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Osoby, które kolejny raz zamierzają wyrobić sobie kartę EKUZ proszone są o sprawdzenie ważności posiadanej karty. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę wnioskują o wydanie nowej, a to wydłuża czas jej otrzymania, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

Ważność karty można sprawdzić w jej dolnym, prawym rogu. Po ostatniej nowelizacji przepisów – w listopadzie 2018 roku – wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku, a np. emerytom, tak jak do tej pory – na 5 lat. Termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.