Close

12 lutego 2019

Strażacy ćwiczyli na lodzie [ZDJĘCIA]

Na przełomie stycznia i lutego strażacy ćwiczyli na lodzie. Swoje umiejętności z zakresu działań ratowniczych na obszarach zalodzonych podnosili zarówno strażacy z KP PSP w Kościanie, jak i jednostek OSP z terenu powiatu kościańskiego.

Podczas wspólnych działań PSP i OSP strażacy ćwiczyli na lodzie. Ratowali między innymi osobę tonącą, pod którą załamał się lód. Dodatkowo do pomocy używali sprzętu przygodnie znalezionego w okolicy akwenu. Ćwiczenia odbywały się również z pomocą sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodno–lodowego. Po udanej akcji ratowniczej udzielali także kwalifikowanej pierwszej pomocy z objawami hipotermii.

W szkoleniach doskonalących udział wzięli druhowie ze wszystkich jednostek OSP przewidzianych w planie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym, w zakresie ratownictwa wodnego oraz członkowie jednostek nie ujętych w owym planie, ale na co dzień obcujących i lubujących się w tej dziedzinie ratownictwa. Łącznie z zagadnieniami zmagało się blisko 50 druhów. Jak zgodnie stwierdzili, tak spędzone przedpołudnia to dla nich z jednej strony dobra zabawa, a z drugiej praca. Praca, która na pewno przyczyni się do podniesienia możliwości działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

Opracowanie: kpt. Jacek Donaj- KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie