Close

9 lutego 2019

Strażacy podsumowali rok. Więcej ofiar śmiertelnych!

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali 2018 rok. Mimo, że zdarzeń było mniej niż w roku 2017, to zginęło w nich 13 osób.

W 2018 roku strażacy odnotowali aż 1087 zdarzeń. Jest to spory spadek w porównaniu z rokiem 2017, w którym doszło do 1319 zdarzeń. Spowodowane jest to głównie brakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Pożary stanowiły 18% wyjazdów, zanotowano tutaj więc spory wzrost. Na wynik ten również wpływ miała pogoda, czyli suche i gorące lato. Zadowalające jest jednak to, że nie zwiększyła się liczba pożarów obiektów mieszkalnych. W sumie do pożarów strażacy wyjeżdżali 198 razy. W ich wyniku śmierć poniosła jedna osoba.

Znaczna większość wezwań, bo 837, to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli wypadki, podtopienia, czy usuwanie owadów. Wzrosła liczba wypadków. – Wzrost prawdopodobnie spowodowany jest tym, że mamy zdecydowanie większy ruch na drodze krajowej nr 5, ale też na drogach lokalnych, które są skomunikowane z “piątką” – tłumaczy Andrzej Ziegler, zastępca komendanta KP PSP w Kościanie. W kategorii miejscowych zagrożeń zginęło 12 osób, w tym jedna od zatrucia czadem.

52 wezwania okazały się fałszywe. W sumie do zdarzeń dochodziło średnio co 8 godzin, a średni czas dotarcia strażaków na miejsce zdarzenia wyniósł niecałe 9 minut. Skrócił się on więc o około 10 sekund w porównaniu z rokiem 2017. W przypadku zgłoszeń z osobami poszkodowanymi, czas ten był o około 3 minut krótszy i wyniósł średnio 5 minut i 55 sekund, czy podobnie jak rok wcześniej. – To dowód na to, że system jest dobrze zorganizowany. Nie tylko opieramy działania na naszych siłach, ale dobrze rozlokowanych jednostkach OSP i co ważne, te jednostki są mobilne – mówi Andrzej Ziegler. Najczęściej w akcjach udział brały: OSP Śmigiel (217 razy), OSP Kościan (138 razy), OSP Czempiń (135 razy), OSP Krzywiń (105 razy) oraz OSP Stare Bojanowo (86 razy).

Strażacy z KP PSP w Kościanie i lokalnych jednostek OSP udzielili pomocy 225 osobom, a 71 osób odmówiło udzielenia pomocy. W wyniku zdarzeń zginęło 13 osób, a 233 zostały ranne. Statystyka ta nie uwzględnia poszkodowanych, którym strażacy nie udzielali pomocy. Są to między innymi osoby śmiertelnie potrącone przez pociąg, czy znalezione ciała po otwarciu mieszkań. Jeśliby uwzględniać te przypadki, ofiar śmiertelnych było 19.