Close

4 lutego 2019

Nowości w kościańskich podstawówkach [ZDJĘCIA]

Po powrocie do szkoły z ferii zimowych uczniowie kościańskich szkół podstawowych powitani zostali nowym sprzętem. Lekcje będą teraz przeprowadzane łatwiej, przyjemniej, a nauczanie będzie jeszcze skuteczniejsze.

Na doposażenie szkół miasto otrzymało ponad 1,3 mln. zł. dofinansowania. Celem zadania było wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i podwyższenie standardów oraz poprawę warunków prowadzenia zajęć. W czasie ferii zimowych w sprzęt multimedialny zostały doposażone trzy szkoły. W szkołach nr 1 i 3 po dwie sale językowe zyskały po 15 stanowisk komputerowych, a w szkole nr 2 jedna sala dla 30 uczniów.

W każdej placówce zmodernizowano dwie sale przyrodnicze i jedną matematyczną. Zostały wyposażone one w interaktywne tablice, które stwarzają wiele możliwości i są bardzo funkcjonalne. Dzięki temu lekcje przebiegają sprawniej, a prowadzenie ich jest łatwiejsze. Jako, że tablice te zamontowano podczas ferii, to zarówno uczniowie, jak i nauczyciele jeszcze z nimi oswajają.

W grudniu w Szkole Podstawowej nr 3 zakończono też budowę windy, która umożliwia dotarcie uczniom niepełnosprawnym do dotychczas niedostępnych dla nich pięter. Łatwo mogą dotrzeć więc do biblioteki, stołówki, czy sal lekcyjnych. – Wcześniej mogłem poruszać się jedynie po parterze, dzięki podjazdowi przed wejściem. Dawało to pewne możliwości, ale teraz na pewno będzie łatwiej wszystkim niepełnosprawnym. Bardzo dobrze, że choć jedna szkoła w Kościanie jest całkowicie pozbawiona barier – wyjaśnia Hubert Baranowski, absolwent Szkoły Podstawowej nr 3. Zaapelował też do burmistrza, by pomyślał o szkołach średnich w mieście. Aktualnie uczęszcza bowiem do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga i niestety placówka ta w ogóle nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. By w ogóle wejść do szkoły wymagana już jest pomoc innych.

W sumie koszt zadania wyniósł nieco ponad 1,7 mln. zł. Większość tej kwoty, bo ponad 1,3 mln. pochodziła ze środków Unii Europejskiej.