Close

30 stycznia 2019

Remont w Wydziale Geodezji [ZDJĘCIA]

Każdy, kto odwiedzając w ciągu ostatnich kilku tygodni Starostwo Powiatowe w Kościanie wchodził do urzędu bocznym wejściem mógł zauważyć zgromadzone tam materiały budowlane.

Trwa bowiem remont w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami starostwa. W części pomieszczeń, które obejmuje remont, było archiwum wydziału. Prace trwają etapowo. W ramach prac rozebrano wewnętrzne ściany, zdemontowano stolarkę drzwiową, kraty okienne, wykuto nowe otwory drzwiowe, zdemontowano oświetlenie, podłogi, zlewy i umywalki. Wykonane będą nowe ścianki działowe, ściany zostaną wyszpachlowane, otynkowane i pomalowane. Świeżą farbą pokryte także będą sufity. Wykonane zostaną posadzki z płytek. Wymiana czeka także instalacje: elektryczną, wodno–kanalizacyjną i klimatyzację. Koszt prac wyniesie ponad 276 tys. złotych, a prace potrwają do kwietnia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie