Close

10 stycznia 2019

Powiat dofinansowuje ferie zimowe

Już w najbliższy piątek uczniowie naszego powiatu ostatni raz pójdą do szkoły przed feriami zimowymi. By się nie nudzili powiat kościański wsparł organizację różnego rodzaju zajęć zimowych.

Tym razem Zarząd Powiatu Kościańskiego udzielił wsparcia 46 pomysłom na zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” wpłynęły 52 oferty współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Najwyższa kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 2 tysiące złotych, a najniższa 200 złotych. Sześć wniosków nie zostało włączonych do programu i nie otrzymało wsparcia. Łącznie na realizacje programu Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył kwotę 30 600 złotych.

O wsparcie samorządu przy realizacji ferii zimowych mogły ubiegać organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Celem programu jest wsparcie sportowo – rekreacyjnej aktywności najmłodszych. Na wsparcie mogły liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane od 14 do 27 stycznia o charakterze ponadgminnym. Mogą przybierać formę zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, półkolonii i innych zajęć.

Najwyższą kwotę na jedno zadanie, bo 2 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie, na “Ferie Zimowe 2019 w Czwórce”. Kwotę 1850 zł zdobyły szkoły nr 1 i 3 z Kościana. Z kolei 1500 zł przyznano Parafii Ducha Św. w Kościanie. Najwięcej wywalczyło jednak Stowarzyszenie im. Chłapowskiego na ferie w Gryżynie, Nielęgowie, Januszewie oraz “Ferie na sportowo”. Na każde z tych zadań otrzymało 1200 zł, czyli w sumie 4800 zł. Biblioteka w Krzywiniu zamierza zrealizować aż 9 zadań, na które otrzyma po 300 i 400 zł, w sumie 3300 zł. Niezłym wynikiem może też pochwalić się Uczniowski Klub Sportowy “AS”, który na 3 zadania otrzyma w sumie 3200 zł. Kwotę 2000 zł wywalczyła z kolei Gmina Kościan na 5 zadań.