Close

6 stycznia 2019

Spotkanie śmigielskich ochotników [ZDJĘCIA]

6 stycznia odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu.

Spotkanie śmigielskich ochotników rozpoczęto od sprawozdania z działalności zarządu. Nie zabrakło też wielu życzeń i dobrych słów. Burmistrz Śmigla w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie rozdała na ręce prezesów jednostek OSP “Kroniki Ochotniczych Straży Pożarnych Wielkopolska”. Zamieszczono w nich materiał na temat jednostek OSP działających na terenie gminy Śmigiel.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kościanie Andrzej Ziegler, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu Jerzy Cieśla, a także pozostali członkowie zarządu, prezesi, naczelnicy jednostek OSP z gminy Śmigiel, a także komisja rewizyjna zarządu.

Źródło, zdjęcia: Urząd Miejski w Śmiglu