Close

28 listopada 2018

Odznaczenia dla par z gminy Śmigiel [ZDJĘCIA]

Wręczono odznaczenia za „Długoletnie pożycie małżeńskie” parom z gminy Śmigiel. Medale otrzymało 18 małżeństw.

Uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP za „Długoletnie pożycie małżeńskie” kolejnym parom z Gminy Śmigiel, które 50 lat temu powiedziały sobie sakramentalne „tak”, odbyło się w poniedziałek, 27 listopada, w Restauracji „Poemat” w Śmiglu. Dekoracji dokonała burmistrz Małgorzata Adamczak w asyście Wiesława Kasperskiego przewodniczącego Rady Miejskiej i Doroty Skorupińskiej, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu. Nie zabrakło też modlitwy, którą poprowadził dziekan ks. Krzysztofa Mizerskiego.

Odznaczenia przyznano następującym parom:
Teresie i Romanowi Dolczewskim z Nowej Wsi
Franciszce i Bogdanowi Suwiczakom z Nowej Wsi,
Elżbiecie i Jerzemu Galikom ze Starego Bojanowa
Helenie i Stefanowi Kosowskim ze Starego Bojanowa,
Anieli i Marianowi Ławniczakom ze Starego Bojanowa,
Elżbiecie i Marianowi Szwarc ze Starego Bojanowa,
Urszuli i Kazimierzowi Żymelskim ze Starego Bojanowa,
Danieli i Franciszkowi Jankowiakom z Koszanowa,
Marii i Wojciechowi Linka z Żegrówka,
Eugenii i Mieczysławowi Migdałkom z Sierpowa,
Teresie i Stefanowi Spychałom z Wonieścia
Janinie i Bolesławowi Gucińskim ze Śmigla,
Walerii i Kazimierzowi Marach ze Śmigla,
Teresie i Jerzemu Marciniakom ze Śmigla,
Marii i Tadeuszowi Słykom ze Śmigla,
Zofii i Tadeuszowi Stachowiakom ze Śmigla,
Urszuli i Henrykowi Wasielewskim  ze Śmigla,
Danucie i Adamowi Wawrzyniak ze Śmigla