Close

8 listopada 2018

Warsztaty ekologiczne dla uczniów [ZDJĘCIA]

Trwają warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej oraz akcja wolontariatu, służąca ograniczaniu zużywania toreb foliowych.

Warsztaty ekologiczne trwają od 5 do 8 listopada, a ich uczestnikami są uczniowie III klas szkół gimnazjalnych z powiatu. Łącznie prawie 200 osób. W ramach warsztatów młodzież w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” w Czempiniu bierze udział w wykładzie edukacyjnym. Następnie zwiedza Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z kompostownią w Piotrowie Pierwszym. Mają okazję przekonać się, jak wygląda proces przetwarzania odpadów. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują ekologiczne torby, a także teczki, notesy i przybory do pisania.

Projekt zakłada, że uczestnicy warsztatów uzyskaną podczas nich wiedzą podzielą się na lekcji wychowawczej z koleżankami i kolegami w swojej szkole. W ramach realizacji przedsięwzięcia szkoła otrzyma torbę wielokrotnego użytku dla każdego ucznia. Organizatorzy programu mają nadzieję, że akcja podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu, a także ograniczy zużycie sztucznych opakowań.

Projekt opracowało i realizuje Starostwo Powiatowe w Kościanie, a także Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. Akcja organizowana jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.