Close

7 listopada 2018

Odwołano prezes wodociągów w Śmiglu!

Prezes Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o., Violetta Gładysiak, została odwołana przez radę nadzorczą spółki. Nieoficjalnie mówi się o zatrzymaniu przez organy ścigania.

Powody odwołania Violetty Gładysiak z funkcji prezesa spółki wodociągowej pozostają na razie niejasne. Informacja o powołaniu na jej miejsce nowego prezesa pojawiła się dopiero po ponad tygodniu. Zapytaliśmy więc rzecznika Urzędu Miejskiego w Śmiglu z jakiego powodu nastąpiło odwołanie byłej prezes. – W związku z faktem, że dotychczasowy prezes Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu nie mógł kontynuować pełnienia funkcji, rada nadzorcza podjęła decyzję o zmianie prezesa – otrzymaliśmy odpowiedź. Nowym prezesem został Tomasz Pawlak, obecny prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu. Takiego wyboru dokonała rada nadzorcza 25 października. – Należy zaznaczyć, że legitymuje się on należytą wiedzą, jest fachowcem, dzięki czemu jestem pewna, że poradzi sobie z prowadzeniem spraw spółki, w tym trwających inwestycji, które muszą być realizowane w sposób ciągły – wyjaśnia Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla. Chodzi między innymi o zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nieoficjalnie mówi się, że zmiana prezesa nastąpiła z powodu zatrzymania przez organy ścigania. Zapytaliśmy więc również, czy władze gminy potwierdzają te doniesienia i czy ewentualne zatrzymanie, jeśli okaże się prawdą, ma związek z pracą w śmigielskich wodociągach. Jak odpowiedziała rzecznik, gmina nie ma wiedzy w tym zakresie. Urząd gminy zlecił już jednak przeprowadzenie audytu zewnętrznego w spółce. – Stosujemy to jako dobrą praktykę, aby nowo wybrany prezes oraz gmina jako właściciel otrzymali szczegółowy raport o stanie spółki na początku sprawowania funkcji przez nowy zarząd, dzięki czemu możliwe będzie realizowanie wizji dalszego funkcjonowania spółki – podkreśla burmistrz.

Do sprawy będziemy wracać, jeśli pojawią się nowe informacje w tej sprawie.