Close

9 października 2018

Wójt gminy Kościan był tajnym współpracownikiem? Włodarz zaprzecza!

Czy wójt gminy Kościan był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa? Tak wynikałoby z danych na stronie internetowej IPN. Andrzej Przybyła jednak zaprzecza.

Według danych Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa o pseudonimie “Andrzej II”. Według materiałów dostępnych IPN  w 1987 r. zarejestrowany został w Sekcji “C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Lesznie. Rejestracji dokonał pion VI Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych SB Kościan jako kandydata na tajnego współpracownika. Rok później został pozyskany i przerejestrowany na tajnego współpracownika o pseudonimie „Andrzej II”. Pozyskanie nastąpiło do zagadnienia “sektor indywidualny”. W styczniu 1990 r. został wyeliminowany z czynnej ewidencji operacyjnej. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej SB.

Andrzej Przybyła twierdzi, że tajnym współpracownikiem nigdy nie był. W związku z pełnioną funkcją musiał też złożyć oświadczenie lustracyjne. Zaznaczył w nim, że współpracy z organami bezpieczeństwa nie podejmował. – Złożyłem też w tej sprawie zeznania przed prokuratorem IPN – wyjaśnia. Prokurator w 2015 roku podjął decyzję o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Jak dodaje wójt, nie wie skąd się takie akta wzięły. Domniemywa, że być może znalazł się w kręgu zainteresowania służb gdy starał się o paszport, lub w ówczesnej pracy.