Close

5 października 2018

E-usługi w Wydziale Geodezji

Ma być szybciej, wygodniej i bardziej nowocześnie. W wydziale geodezji Starostwa Powiatowego w Kościanie uruchomiono e-usługi. Dzięki nim możemy uzyskać dostęp do danych powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet.

E-usługi realizowane są w ramach zadania, które polega na stworzeniu, modernizacji, aktualizacji i udostępnianiu rejestrów publicznych. Projekt współfinansowany był w 85% ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wyniosła niemal 2,5 mln zł. – Ułatwi to pobieranie materiałów z naszego zasobu geodezyjnego przez mieszkańców, czy przedsiębiorców. Teraz nie będzie trwało tak długo, jak do tej pory. Udostępnienie danych potrwa jeden, dwa dni – podkreśla starosta kościański, Bernard Turski. Dzięki modernizacji i cyfryzacji baz danych, są one także bardziej przejrzyste i czytelne.

W ramach projektu uruchomione zostały e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i specjalistów. Dla zwykłych interesantów przygotowano aplikację i.Wniosek. Pozwala ona na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów. Można będzie zamówić mapę ewidencyjną, kartoteki i wykazy z ewidencji gruntów oraz inne rejestry. Powstały też aplikacje dedykowane poszczególnym grupom zawodowym: podmiotom publicznym, wykonawcom prac geodezyjnych, rzeczoznawcom, projektantom, a nawet komornikom.  Zakupiono także sprzęt i specjalne oprogramowanie, zeskanowano dokumentację archiwalną i zaktualizowano bazy danych.

Dostęp do e-usług można uzyskać poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Kościanie, po wcześniejszej rejestracji i potwierdzeniu konta.