Close

5 października 2018

Droga Kobylniki – Nowy Białcz już gotowa!

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej od węzła W-6 “Kościan Południe” w Kobylnikach do Nowego Białcza.

Wyremontowany został 6-kilometrowy odcinek drogi od Kobylnik do Nowego Białcza. Jezdnię poszerzono do 5,5 metra, a w Kobylnikach i Starym Białczu ma nawet 6 metrów. Na całej długości przebudowanej drogi położono nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Oprócz remontu, w Starym Białczu, przebudowano główną drogę, przez co zmieniał się jej przebieg. Rozebrano nawierzchnię brukową, a na jej miejscu wykonawcy położyli nową, z masy bitumicznej. W miejscowości wybudowano też parking dla samochodów osobowych, który pojawił się przy cmentarzu. Wybudowano także kanalizację deszczową. W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu przy drodze pojawił się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowano chodniki. Na całej długości przebudowanej drogi wzmocniono pobocza, wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6,8 mln zł. Starostwo Powiatowe w Kościanie na realizację tego zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Grabonogu.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie