Close

4 października 2018

Północna obwodnica Kościana coraz bliżej!

Pojawiły się warianty, w jaki sposób przebiegać będzie planowana północna obwodnica Kościana. Wszystkie zakładają, że ruch zostanie wyprowadzony z miasta. Oznacza to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu porzucił pomysł, by część obwodnicy przebiegała przez Kościan.

Północna obwodnica Kościana to temat poruszany już od wielu lat. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 308, przebiegający przez ul. Gostyńską i Grodziską jest uciążliwy dla mieszkańców i kierowców. Firma wykonująca zlecenie opracowania wariatów nowej obwodnicy przygotowała trzy możliwe trasy. Wszystkie propozycje przewidują, że obwodnica ominie Kościan. Początek obwodnicy  zaplanowano na rondzie, które powstać ma na drodze krajowej nr 5. Następnie droga przetnie ul. Poznańską i ul. Czempińską, tory kolejowe i ul. Pogodną, po czym przetnie las i połączy się z drogą wojewódzką nr 308. Różnica pomiędzy wariantami polega głównie na miejscu przecinania się ulic, a także oddaleniu od miasta.

Najbardziej korzystny, ale zarazem najdłuższy jest wariant pierwszy. Zakłada on, że nowa obwodnica znajdzie się dość blisko Pianowa i usytuowanych tam firm. Prawdopodobnie ten wariant zostanie zrealizowany. – Pozwoli to praktycznie w 100% wyprowadzić ciężki transport tranzytowy z Kościana. Byliśmy też mile zaskoczeni propozycją wybudowania trzech wiaduktów, które zachowają lokalny charakter naszych ulic – wyjaśnia wójt gminy Kościan, Andrzej Przybyła. Wiadukty pojawią się nad ul. Poznańską, Czempińską i torami kolejowymi. Oznacza to, że władze miasta i gminy mogą spokojnie planować remont ul. Czempińskiej, bo budowa północnej obwodnicy Kościana nie zakłóci w żaden sposób jej przebiegu.

Do listopada przyszłego roku ma zostać wydana decyzja środowiskowa, dzięki której inwestor będzie mógł stworzyć projekt nowej drogi. Możliwe też, że ogłoszony zostanie przetarg w formule “projektuj i buduj”, zamiast osobnego tworzenia planu. Jeśli pojawią się źródła finansowania i Zarząd Dróg Wojewód zkich nie porzuci tej inwestycji, to już za kilka lat ruch w mieście będzie o wiele mniejszy. Będzie więc przyjemniej i o wiele bezpieczniej.