Close

4 października 2018

Nowy kandydat na burmistrza Kościana [ZDJĘCIA]

Pojawił się nowy, piąty już, kandydat na burmistrza Kościana. Został nim Radosław Stachowiak z Porozumienia Samorządowego, które niemalże do ostatniej chwili czekało z jego rejestracją i ogłoszeniem swojej propozycji.

Nowy kandydat na burmistrza Kościana ogłoszony został w środę, podczas konwencji wyborczej Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowe. Przedstawił go były burmistrz, Mirosław Woźniak, który wyjaśnił, że decyzja by o fotel włodarza miasta ubiegał się Radosław Stachowiak zapadła już trzy lata temu. – Radek jest osobą młodą, ale od wielu lat zajmują go sprawy samorządowe i doskonale zna realia miasta. Dzięki odpowiedniemu wykształceniu i osobistemu doświadczeniu jest najlepiej przygotowany do sprawowania tej funkcji – powiedział Woźniak.

Następnie wystąpił sam kandydat, który wyjaśnił dlaczego ubiega się o fotel burmistrza i przedstawił program wyborczy. – Zdecydowałem się kandydować, by mieszkańcy w dniu wyborów mieli wybór, żeby nie musieli wybierać między nominatami partyjnymi, a ludźmi podobnego pokroju, dla których liczy się tylko władza. Według mnie może istnieć trochę inne miasto. Wierzę, że Kościan może być przyjazny dla wszystkich, może być miastem przemyślanych i dobrze wykonanych inwestycji i rozsądnie planowanego budżetu – mówił.

Program

Program wyborczy Radosława Stachowiaka, a także Porozumienia Samorządowego opiera się na sześciu filarach. W skład każdego wchodzą konkretne propozycje. Pierwszym jest ochrona środowiska i ograniczenie zużycia energii. Punkt ten realizowany będzie realizowany poprzez wymianę oświetlenia, czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zapowiada wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców, przy pozyskiwaniu dofinansowania na energię odnawialną i wymianę kotłów grzewczych. Drugim ważnym punktem jest rewitalizacja obszarów miejskich. Dotyczy ona m.in. Rynku, czy Parku Miejskiego wraz z budynkiem po byłej dyskotece. Kandydat planuje tam kręgielnie wraz ze strzelnicą, na co kościaniacy czekają od wielu lat. Planuje też remonty dróg i chodników, które dotychczas były pomijane. Poprawi warunki do rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu. Miasto będzie też przyjazne kulturze, sztuce, rozrywce, osobom starszym i młodzieży, ale także nowym inwestorom i przedsiębiorcom.

Warto zaznaczyć, że Radosław Stachowiak do każdej obietnicy wskazał również możliwe źródła finansowania. Nie zrobił tego żaden z pozostałych kandydatów. Jak zaznaczył, zrealizowanie ich wszystkich wymagałoby przeznaczenia około 25% procent corocznego budżetu miasta w trakcie trwania jednej kadencji. Według niego jest możliwe do osiągnięcia. Propozycje są przemyślane i nie obiecuje niczego, czego nie można by było zrealizować. – Każdy kto mnie zna wie, że nie składam obietnic bez pokrycia – zaznaczył.

Radosław Stachowiak przedstawił także kandydatów do Rady Miejskiej Kościana, bo Porozumienie Samorządowe wystawi kandydatów we wszystkich czterech okręgach wyborczych.