Inwestycja za 16 milionów. Gmina rozbuduję oczyszczalnię

Inwestycja za 16 milionów. Gmina rozbuduję oczyszczalnię

Radni gminy Kościan postanowili wprowadzić do budżetu zadanie polegające na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Racocie. Oczyszczalnia ma być nowocześniejsza, przyjmować więcej ścieków, a mieszkańcy mają już nie odczuwać nieprzyjemnych zapachów.

Inwestycja ma kosztować niemal 16 milionów złotych. Gminie Kościan udało się jednak pozyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ponad 7,2 mln. zł, a także zaciągnie pożyczkę na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 3 mln. zł. Na potrzeby realizacji tej inwestycji gmina zakupiła już działkę za oczyszczalnią od Stadniny Koni w Racocie o powierzchni ponad hektara, na której powstaną nowe budynki. 

W ramach zadania przewiduje się separację z krat i piasku, co znacznie zmniejszy ilość wydzielanych zanieczyszczeń i ograniczy do minimum ich uciążliwość. Ponadto w ramach projektu wybudowany zostanie reaktor biologiczny, a stary bioreaktor zostanie rozebrany. Jego zadaniem będzie biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych. Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone będą w projektowanej komorze stabilizacji. Istniejąca stacja odwadniania z minihigienizacją pozostanie w istniejącym budynku technicznym. Osad z istniejącej stacji odwadniania kierowany będzie, przy użyciu przenośnika ślimakowego pod istniejącą wiatę technologiczną. Dalsze zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane będzie w projektowanej solarnej suszarni osadów. Tak osuszone odpady mają po prostu nie śmierdzieć przy wywożeniu, co jest dziś niestety sporym problemem dla mieszkańców Racotu.

– Planujemy też likwidację pierwszej oczyszczalni ścieków w Nowym Dębcu, a ścieki stamtąd będą przekierowywane do Racotu – zaznacza wójt gminy Kościan, Andrzej Przybyła. Oprócz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Racocie w ramach projektu przebudowana zostanie też nieszczelna kanalizacja sanitarna w Turwi.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Racocie ma potrwać 3 lata, do 2020 roku.

Piotr Pewiński

Related Posts