Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa dzieci w Śmiglu

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa dzieci w Śmiglu

Gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych na projekt „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu”. Dzięki temu dzieci mają być o wiele bezpieczniejsze.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana modernizacja 2 przejść dla pieszych na ul. Kościuszki. Przejścia zyskają oznakowanie aktywne (oparte na diodzie LED), nowe oznakowanie poziome, a także zostanie wyniesione ponad poziom jezdni, spełniać więc będzie również rolę progu zwalniającego. Do tego zamontowane zostaną odblaski i “tarka” ostrzegawcza przed przejściem. Częścią zadania będzie również akcja promująca bezpieczeństwo na drogach. Przy współpracy ze Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu do akcji zostanie włączony Pan „Stopek”, który na co dzień pomaga dzieciom przejść bezpiecznie przez pasy na ul. Kościuszki. Podczas otwarcia zmodernizowanych przejść będzie przekazywał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, a dla każdego dziecka będzie przewidziana miła niespodzianka.

W ramach programu zorganizowany zostanie także konkurs artystyczny o tematyce ruchu drogowego dla młodzieży od IV szkoły podstawowej oraz konkurs plastyczny o tematyce ruchu drogowego dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z gminy Śmigiel. Zorganizowana zostanie też Finałowa Gala Konkursu. Dodatkowo Hufiec ZHP w Śmiglu zaprezentuje pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. W pokazie będzie możliwość praktycznego nabycia umiejętności założenia opatrunku, czy wykonać zabiegi resuscytacyjne na fantomie.

Pomysł na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych zrodził się dzięki uwagom i sugestiom mieszkańców Śmigla. Chcąc zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo stworzyliśmy program, który ku naszej radości został przychylnie oceniony. Dzięki pozyskanym środkom wykonamy elementy, które zapewnią bezpieczeństwo przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej w Śmiglu. Kontynuując zadanie postanowiliśmy zagospodarować w budżecie gminnym dodatkowe środki, niezwiązane już z tym projektem. W ramach nich zostaną wykonane wyniesione przejścia na ulicach: Sienkiewicza, Leszczyńskiej przy Przedszkolu, Mickiewicza i Kilińskiego w Śmiglu. Mamy głęboką nadzieję, że wykonane działania pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo miasta Śmigiel – mówi zastępca burmistrz Śmigla, Marcin Jurga.

Dofinansowanie gmina Śmigiel pozyskała w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań “Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze swojego budżetu gmina wyłoży 12,5 tys. zł.

Piotr Pewiński

Related Posts