Close

12 czerwca 2018

Drożej za wodę i ścieki!

Zapłacimy więcej za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Nowe ceny obowiązywać będą od 15 czerwca tego roku, ale za rok i dwa lata ceny także będą rosnąć.

Od tego roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące składania wniosków taryfowych przez zakłady wodociągowe. Wniosku takiego nie składa się już do rady gminy, by przyjęli lub odrzucili go radni, tylko przesyła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wody Polskie zaakceptowały wnioski zakładów wodociągowych z Kościana i Gminy Kościan. Niestety zapłacimy więcej.

Mieszkańcy Kościana od 15 czerwca za metr sześcienny dostarczonej wody zapłacą 3,07 zł, wcześniej było to 2,95 zł, podwyżka wyniesie więc 12 groszy. W czerwcu 2019 roku cena wzrośnie o jeszcze 6 groszy i wyniesie 3,13 zł, a od czerwca 2020 roku zapłacimy już 3,35 zł. Odprowadzenie metra sześciennego ścieków będzie nas z kolei kosztować 5,28 zł, a dziś jest to 4,94 zł, czyli zapłacimy więcej o 34 grosze. W kolejnych dwóch okresach zapłacimy odpowiednio za odprowadzenie ścieków 5,70 zł i 5,94 zł. Kościaniacy w tym roku zapłacą więc więcej łącznie o 46 groszy. Do cen należy doliczyć VAT.

W gminie Kościan stawki zmienią się od 12 czerwca. Za metr sześcienny wody mieszkańcy gminy zapłacą 3,00 zł. Wzrost wyniesie więc 5 groszy. Od czerwca 2019 roku stawka wynosić będzie 3,08zł, a od czerwca 2020 roku 3,16 zł. Za odprowadzenie metra sześciennego ścieków mieszkańcy gminy zapłacą odpowiednio 6,21 zł, a potem 6,37 zł i 6,53 zł. Dziś jest to 5,90 zł wzrost w tym roku wyniesie więc 31 groszy. Łączny wzrost w tym roku wyniesie więc 36 groszy. Do cen należy doliczyć VAT.

Nowe przepisy zmieniły też zasady odprowadzania ścieków i od nowego okresu taryfowego przedsiębiorstwa zapłacą za to tyle samo co osoby fizyczne. Jeśli jednak parametry tych ścieków będą przekraczać ustalone normy nakładane będą dodatkowe opłaty. – Jest to narzędzie które ma pokazać „trującym” środowisko iż opłaca się inwestować w podczyszczanie, a nie zatruwać, co zwiększa koszty utrzymania oczyszczalni, a także zwiększa niebezpieczeństwo dla środowiska -wyjaśnia Dawid Borkowski, prezes Wodociągów Kościańskich sp. z o.o.