Close

12 czerwca 2018

25 lat liceum ekonomicznego w “Ratajczaku”

W poniedziałek, 11 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie świętowano 25-lecie istnienia liceum ekonomicznego . Na pamiątkę jubileuszu zasadzono “Drzewko Ekonomistów” pod którym zakopano kapsułę czasu i ustanowiono “Dzień Młodego Ekonomisty”.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przemówienia dyrektor szkoły, Małgorzata Durek, która wyjaśniła, że uczniowie kierunku ekonomicznego osiągają co roku jedne z najlepszych rezultatów i odnoszą wiele sukcesów. Jak zaznaczyła, jest to zasługa kadry pedagogicznej, której w podziękowaniu za pracę i w dowód uznania wręczyła gratulacje i pamiątkowe upominki.

Z okolicznościowym wykładem, wystąpił prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Profesor opowiedział o ważnych decyzjach, które stoją przed uczniami i dał im kilka rad na przyszłość. Po przemówieniach,  na pamiątkę ćwierćwiecza liceum ekonomicznego, ustanowiono 9 czerwca “Dniem Młodego Księgowego”, a przed szkołą zasadzono “Drzewko Ekonomistów”. Pod drzewkiem zakopano z kolei kapsułę czasu, w której umieszczono podpisane zdjęcia, monety z 2018 roku oraz pamiątki z jubileuszu.

Zdjęcia: Piotr Pewiński, Starostwo Powiatowe w Kościanie