Close

30 maja 2018

Wybrano nowego dyrektora szpitala!

Wojciech Maćkowiak, dotychczasowy kierownik Działu Marketingu, został nowym dyrektorem kościańskiego szpitala.

Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Kościańskiego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kościanie wpłynęło 9 ofert. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych. 28 maja roku komisja konkursowa, powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przeprowadziła rozmowy z ośmioma osobami i dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora. Został nim pan Wojciech Maćkowiak.

Zatrudnienie (na czas określony – 6 lat) nowego dyrektora nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego (po upływie dwóch tygodni od dnia wyboru kandydata przez komisję).

Wojciech Maćkowiak ma 45 lat i mieszka w Kościanie. Jest absolwentem pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był nauczycielem w Zespole Szkół Medycznych w Kościanie. Od 1998 roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, obecnie (od 1999 roku) na stanowisku kierownika działu marketingu.