Close

28 maja 2018

Ponad 11 milionów dla Śmigla

Gmina Śmigiel pozyskała bezzwrotną dotację w wysokości ponad 11 milionów złotych. Pieniądze pójdą na zadania związane z zagospodarowaniem ścieków.

Dofinansowanie gmina Śmigiel otrzymała w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wyniosła ona nieco ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone zostaną na: budowę mechanicznej kompostowni, budowę stanowiska płukania piasku na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, system optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu; modernizację sieci azbestowo-cementowej zasilanej przez Stację Uzdatniania Wody w Robaczynie; przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bojanowie wraz z remontem, rozbudowę z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Robaczynie wraz z remontem; a także na przebudowę przepompowni wody w Karminie wraz z remontem. – Zakładowi Wodociągowo-Kanalizacyjnemu udało się na ten cel pozyskać ponad 60% kwoty zadania. Cieszymy się, że dzięki kolejnym pozyskanym środkom zewnętrznym będziemy mogli zmodernizować naszą gminę. Zależy nam aby z roku na rok stawała się ona coraz bliższa i bardziej przyjazna mieszkańcom – mówi zastępca burmistrz Śmigla, Marcin Jurga. W sumie na te zadania gmina przeznaczy ponad 17,5 mln złotych.