Remont drogi Racot – Nowy Dębiec

Remont drogi Racot – Nowy Dębiec

Osoby podróżujące przez Racot do Nowego Dębca zauważyć już mogły, że trwają prace remontowe na tej drodze. Utrudnienia potrwają niestety przez cały sezon letni, a także po ich zakończeniu. Remontowany jest też odcinek drogi od Racotu do Słonina.

Przebudowa drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec będzie kosztować prawie 5,2 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę blisko 7 km drogi, która zyska nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Powstanie też, na blisko 6,4 km odcinku, chodnik, w tym ciąg pieszo-rowerowy. Utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjazdach do miejscowości powstaną wyspy dzielące. Remontu doczekają się też przystanki autobusowe w Gryżynie i Nowym Dębcu, w którym wyniesione zostanie też skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.

W ramach rozbudowy odcinka z Racotu do Słonina położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożone zostaną chodniki i zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.  Zjazdy na pola będą utwardzone, a także odtworzone, odmulone lub skopane zostaną rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie także oznakowanie, zaś w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne. Koszt rozbudowy tego 5,5 km odcinka to ponad 6 mln zł. 

Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2018 r.

Piotr Pewiński

Related Posts