Close

29 marca 2018

Niedługo ruszy remont dróg Racot – Słonin, Racot – Nowy Dębiec

Władze powiatu kościańskiego podpisały umowy na remonty dróg na odcinkach Racot – Słonin i Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec.

Obydwa zadania drogowe, które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Grabonogu.

Odcinek drogi powiatowej Racot – Słonin ma być remontowany na długości około 5,5 km. Jego koszt ma wynieść ponad 6 milionów złotych. Zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożenie chodnika oraz zbudowanie ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, odtworzone, odmulane lub skopane zostaną rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obydwu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące jezdnię, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie także oznakowanie dróg, a w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne.

Przebudowa drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec będzie kosztować z kolei prawie 5,2 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę blisko 7 kilometrów drogi, w szczególności zaś położenie (na całej długości przebudowywanego odcinka) nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km chodnika (w tym ciągu pieszo-rowerowego). Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w Nowym Dębcu i Racocie wyremontowane zostaną perony autobusowe. W Dębcu wyniesione zostanie również skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.

Zakończenie zadania zaplanowano na październik 2018 r.