Droga z Żelazna do Stankowa gotowa

Droga z Żelazna do Stankowa gotowa

Kolejna droga powiatowa została przebudowana. Odcinek drogi z Żelazna do Stankowa jest już gotowy, a kosztował prawie 1,5 mln złotych.

W ramach zadarniana długości ponad 2 kilometrów na drodze gruntowej położona została nawierzchnia bitumiczna. Pobocze z kolei wzmocniono pofrezem, a przydrożne rowy zostały otworzone i odmulone. Nawierzchnię z kruszywa zyskały także zjazdy na pola. Oprócz tego wykonano odwodnienie, a przepusty wymieniono na nowe i ustawiono na nich bariery ochronne. Przy nowej drodze ustawiono także znaki pionowe i namalowano poziome. Wykonawcą robót była firma Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

Drugi etap tego zadania (przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno), na które Powiat Kościański otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będzie realizowany w 2018 roku. Przebudowa całej drogi tj. odcinka Wieszkowo – Żelazno – Stankowo obejmie łącznie prawie 4 kilometry drogi. Całkowity koszt przebudowy tej drogima wynieść ponad 3 miliony złotych. Dofinansowanie wyniesie z kolei niemal 2 miliony. – Dzięki skutecznie pozyskiwanym przez samorząd Powiatu Kościańskiego środka zewnętrznym możemy systematycznie poprawiać infrastrukturę na naszych drogach, a tym samym poprawiać warunki użytkowania dróg. Ma to pozytywny wpływ na życie mieszkańców powiatu kościańskiego, a w
tym przypadku także powiatu gostyńskiego, ponieważ odcinek tej samej drogi na terenie powiatu gostyńskiego został wyremontowany przez sąsiedni samorząd – zauważył starosta Bernard Turski.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Piotr Pewiński

Related Posts